Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie
Strona głowna  /  Aktualności

Drodzy Rodzice!
Od 27 maja (środa) przedszkole wznowi pracę w nowym reżimie sanitarnym. W linkach poniżej znajdziecie państwo szczegółowe informacje na ten temat, kryteria kwalifikacji dzieci do przedszkola, a także wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej.Wnioski będą przyjmowane do 25 maja do godziny 15.00 .Można je przysyłać zeskanowane na maila przedszkola lub przynieść do skrzynki przy furtce przedszkola.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole1augustown/ogloszenie-o-wznowieniu-dzialalnosci.docx

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole1augustown/kartaprzyjecia-covid.doc

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole1augustown/kryteria-kwalifikacji-dzieci-do-przedszkoli.docx

 

 

 

 

 

ZGODNIE  z ROZPORZĄDZENIEM M I N I S T R A  E D U K A C J I N AR O D O W E J z dnia 25marca 2020r Dz.U . poz .530 zmieniające rozporządzenie wsprawie szczególnych rozwiązań wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19  

NA PODSTAWIE   §11b.Wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa wart.158 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego wformie list kandydatów, o których mowa wart.158ust.1 i3tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

OSTATECZNA LISTA  DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA  PRZEDSZKOLA NR1 IM.AKADEMIA BYSTRZAKA PO PROCESIE REKRUTACJI I PRZEKIEROWANIU DZIECI  PRZEZ  BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

1 Boguska Oliwia
2 Charytoniuk Tymon
3 Chilicka Zuzanna
4 Chmielewski Stefan
5 Dąbrowski Miłosz
6 Gołdowska Zuzanna
7 Grajewska Maja
8 Grajewska Wiktoria
9 Grochowski Kacper
10 Janiszewska Izabela
11 Janiszewska Patrycja
12 Janiszewska Zuzanna
13 Jastrzębska Zofia
14 Kaczmarek Wojciech
15 Karczewska Paulina
16 Kierklo Damian
17 Krupnik Franciszek
18 Łaniewski Franciszek
19 Pezowicz Szymon
20 Pińczuk Oliwier
21 Piotrowski Hubert
22 Samel Antoni
23 Samoilova Valeriia
24 Straszyńska Agata
25 Trocka Hanna
26 Trocka Małgorzata
27 Wasilewska Martyna
28 Werner Michał
Data  publikacji listy 15.05.2020r godz. 17.00

INFORMUJEMY ,ŻE DO PRZEDSZKOLA NR1 IM.AKADEMIA BYSTRZAKA W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZOSTAŁY PRZYJĘTE NASTĘPUJACE DZIECI:

Lista kandydatów przyjętych
Jednostka: Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie
Grupa: Ogólnodostępna
Lp. Nazwisko Imię
1 Boguska Oliwia
2 Charytoniuk Tymon
3 Chmielewski Stefan
4 Dąbrowski Miłosz
5 Gołdowska Zuzanna
6 Grajewska Maja
7 Grajewska Wiktoria
8 Grochowski Kacper
9 Janiszewska Izabela
10 Janiszewska Patrycja
11 Janiszewska Zuzanna
12 Jastrzębska Zofia
13 Kaczmarek Wojciech
14 Karczewska Paulina
15 Kierklo Damian
16 Krupnik Franciszek
17 Pezowicz Szymon
18 Pińczuk Oliwier
19 Piotrowski Hubert
20 Samel Antoni
21 Samoilova Valeriia
22 Trocka Hanna
23 Trocka Małgorzata
24 Wasilewska Martyna
25 Werner Michał
                               Data publikacji listy: .......07.04.2020 r....godz.13.00......................................

 

ZGODNIE  z ROZPORZĄDZENIEM M I N I S T R A  E D U K A C J I N AR O D O W E J z dnia 25marca 2020r Dz.U . poz .530 zmieniające rozporządzenie wsprawie szczególnych rozwiązań wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19  

NA PODSTAWIE   §11b.Wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa wart.158 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe,wyniki postępowania rekrutacyjnego wformie list kandydatów, o których mowa wart.158ust.1 i3tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

INFORMUJEMY, ŻE DO PRZEDSZKOLA  W PROCESIE REKRUTACJI  ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DZIECI :
  1.Boguska Oliwia
  2.Charytoniuk Tymon
  3.Chmielewski Stefan
  4.Dąbrowski Miłosz
  5.Gołdowska Zuzanna
  6.Grajewska Maja
  7.Grajewska Wiktoria
  8.Grochowski Kacper
  9.Janiszewska Izabela
10.Janiszewska Patrycja
11.Janiszewska Zuzanna
12.Jastrzębska Zofia
13.Kaczmarek Wojciech
14.Karczewska Paulina
15.Kierklo Damian
16.Krupnik Franciszek
17.Pezowicz Szymon
18.Pińczuk Oliwier
19.Piotrowski Hubert
20.Samel Antoni
21.Samoilova Valeriia
22.Trocka Hanna
23.Trocka Małgorzata
24.Wasilewska Martyna
25.Werner Michał

                                                                                   Data publikacji listy....27.03.2020 godz.13.00.............

RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR1 IM.AKADEMIA BYSTRZAKA W AUGUSTOWIE W TERMINIE DO 02.04.2020r (CZWARTEK) DO GODZINY 16.00

Można to zrobić  na dwa sposoby:

1.Po wydrukowaniu  ze stony naboru do przedszkola druku - wypełnienić  ,podpisać i przynieść do placówki -wrzucamy do skrzynki na korespondencję umieszczonej na furtce przedszkola

2.Wydrukować ze strony naboru  ,wypełnić ,podpisać i  zeskanować .Przesłać do przedszkola na adres mailowy

przedszkole_nr_1@post.pl .Orginał zachować.

Potwierdzenie woli znajduje się również na stronie internetowej w zakładce rekrutacja  i na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce  Jednostki Organizacyjne -wybieramy Przedszkole Nr 1

                                                                                Dyrektor Przedszkola Barbara Rybek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

 Podstawa prawna :

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b 

2.  Uzasadnienie do rozporządzenia uzasadnienie?_do?_rozporządzenia?_zmieniajacego?_30b.pdf 0.11MB

3, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c

4.Rozporządzenie?_–?_poz?_493.pdf 0.30

W związku z trudną sytuacją jaka powstała w ostatnich dniach –czasowym ograniczeniu funkcjonowania przedszkola związanego z zagrożeniem epidemiologicznym informuję rodziców ,że  postaramy się  realizować Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego  na odległość. Będzie ona  realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Podajemy linki do niektórych  stron:

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00

https://www.squla.pl/

Od poniedziałku 23 marca od godz. 9:00 do 13:00 przedszkolaki mogą   „pójść” do wirtualnego przedszkola „Domowe Przedszkole” na TVP VOD, w zakładce eSzkoła. Czekają: Domisie, Miś i Margolcia. „Wyprawa Baltazara Gąbki”, „Bolek i Lolek”, „Rodzina Treflików” i „Baśnie i bajki polskie”

Zdajemy sobie sprawę ,że pewnych elementów Podstawy Programowej  nie da się zrealizować zdalnie , ale nie chcemy zostawiać naszych wychowanków bez możliwości kontaktu z wychowawcami i  dziećmi z ich grupy. Nasza propozycja to stworzone  na FB przez wychowawczynie grupy gdzie będą umieszczane zadania dla dzieci i rodziców. Proponujemy rodzicom dopisanie się do poszczególnych grup i uczestniczenie  w jej działaniach. Mamy nadzieję , że to chociaż trochę zrekompensuje dzieciom konieczność przebywania w domu, a rodzicom da możliwość kontaktowania się z nauczycielkami i innymi rodzicami.

Wspierajmy się nawzajem! Zostańmy w domu!

                                                Dyrektor Przedszkola

 

 

 

 

 

 TU MOŻNA ZNALEŹĆ INFORMAACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA.ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI

https://www.gov.pl/web/koronawirus
 
 
 
 
 
 
 
 
WYSTĄPIENIE  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W AUGUSTOWIE
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole1augustown/wyst-psse-dot-wszawicy.docx
 
Aktualności

W RAMACH PROFILAKTYKI PROSIMY RODZICÓW O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE GŁÓW DZIECI.NIESTETY I W XXI WIEKU WSZAWICA JEST PROBLEMEM.JEŚLI BĘDZIEMY SAMI O TO DBALI TO NIC NIE ZAGROZI NASZYM DZIECIOM. JEŚLI ZAUWAŻYMY JAKIEŚ OBJAWY  NALEŻY REAGOWAĆ SZYBKO.PRZEDE WSZYSTKIM  TRZEBA ZATRZYMAĆ DZIECKO W DOMU,ŻEBY ŻYJĄTKA NIE ROZPRZESTRZENIAŁY SIĘ NA INNE DZIECI.KURACJĄ NALEŻY OBJĄĆ CAŁĄ RODZINĘ ,ALE RÓWNIEŻ  ZDEZYNFEKOWAĆ I UPRAĆ PLUSZOWE ZABAWKI DZIECKA I UBRANIA,POŚCIEL.POMAGA RÓWNIEŻ ZAPAKOWANIE TYCH RZECZY W PLASTIKOWY PRÓŻNIOWY WOREK NA KILKA DNI LUB ZAMRAŻANIE .KURACJĘ TRZEBA PROWADZIĆ AŻ DO SKUTKU.NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM JEST MECHANICZNE USUNIĘCIE JAJECZEK Z WŁOSÓWPRZY POMOCY GĘSTEGO GRZEBIENIA ORAZ MYCIE WŁOSÓW  SPECJALISTYCZNYM SZAMPONEM Z APTEKI.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-26 18:18:07

Dla zainteresowanych  przedstawiam  kompendium wiedzy na temat zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-16 21:24:10

Dla rodziców -warto posłuchać mądrego człowieka!
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-02-15 20:45:04

 

 

 

 

 

 

Czy pomagasz dziecku być samodzielnym?
 
 
 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-04-09 21:05:41

Ogólnopolska akcja  pod patronatem MEN  w której uczestniczy nasze przedszkole.
komentarzy: (0)
data dodania: 2014-03-31 18:44:13